JBS-011 働くオンナ3 芽森しずく SPECIAL SP.02

JBS-011 働くオンナ3 芽森しずく SPECIAL SP.02

至于中年人患此病者,乃纵色竭精,以致火随水流,水去而火亦去,一如老人之痿阳不可以战矣。然而,纯补之药不可用,而清补之药未尝不可施也。

但肺虚而邪既易入,则汗亦易出,何以邪入而汗不出耶?夫中气病速,而易于奏功;中血病缓,而难于取效。

寒湿既去,而风安得独留哉。下体胀而上身未胀,正初起之病,宜急泄其水之为得。

一剂即睡,十剂全安。 治法宜疏通其土,使脾胃之气升腾,则郁气可解。

若传经少阴之症,必至数日后始行吐泻,未有初感第一日即身热而上吐下泻者,故此症确是直中,而非传经也。人有得怔忡之症者,一遇拂情之事,或听逆耳之言,便觉心气怦怦上冲,有不能自主之势,似烦而非烦,似晕而非晕,人以为心虚之故也。

然而三焦之所以寒者,又由于胃气之虚也。况酒能散人真气,少饮则益,多饮则损,日日贪杯,脏腑之间,无非糟粕之气,欲真气之无伤得乎。

Leave a Reply